Seaweed Extract là gì và giới thiệu ứng dụng rong biển trích ly

Seaweed Extract hay rong biển trích ly là một loại rong biển dùng làm phân bón trên nhiều nước trên thế giới, là loại phân hữu cơ sinh học tự nhiên.

0983838250