Sắt clorua FeCl3 là gì và giới thiệu công dụng thực tế

Sắt clorua FeCl3 , Dạng khan là những vẩy tinh thể màu nâu đen hoặc phiến lớn hình sáu mặt, nóng chảy và phân hủy ở 306 độ C.

0983838250