Sodium Acid Pyrophosphate SAPP là gì – Giới thiệu hóa chất

Sodium Acid Pyrophosphate SAPP là một muối photphat có công thức hóa học Na2H2P2O7. Muối này có phân tử lượng là 222 gam/mol.

0983838250