Saponin là gì – giới thiệu và công dụng của chất hữu cơ này

Saponin là một chất hữu cơ có chứa liên kết glycoside trong cấu trúc hóa học, liên kết này có khả năng tạo bọt trong xà phòng. Đây là một hữu cơ vừa ưa nước vừa ưa mỡ.

0983838250