Salcare là gì và giới thiệu về công dụng hóa chất SC91

Salcare SC91 là một copolymer acrylic anion được tạo thành từ
phản ứng đồng trùng ngưng với cấu trúc hóa học gồm nhiều monome khác nhau
liên kết với nhau trong quá trình thực hiện phản ứng

Danh mục:
0983838250