Radiolite là gì – giới thiệu và công dụng về radiolite (bột trợ lọc)

Radiolite là một sản phẩm bột trợ lọc mịn, được sử dụng để tạo thành lớp lọc trong các thiết bị lọc và làm trong bia.

0983838250