Proxitane ( P3 ) được ứng dụng như thế nào?

Proxitane ( P3 ) là chất diệt khuẩn tỷ lệ 12% Peracetic Acid (CH3COOOH); 20% Hydrogen Peroxide ( H2O2 ). Ngoại quan của hóa chất proxitane : chất lỏng, trong suốt, mùi hăng đặc trưng

0983838250