Propylen glycol (gọi tắt là PG) được sản xuất như thế nào?

Hóa chất propylen glycol PG là chất lỏng không màu và gần như không mùi, hơi sệt & nhớt, có vị ngọt nhẹ, ưa nước. Hóa chất PG có thể hòa tan được trong nước, acetone và chloroform.

0983838250