Kali Sorbate (C6H7KO2) là hóa chất gì? Ứng dụng ra sao?

Kali Sorbate là một muối của axit sorbic, công thức là C6H7KO2. Muối Potassium Sorbate có phân tử khối là 150 đvC và tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu trắng, tan rất mạnh trong nước.

0983838250