K2SIO3 Kali Silicate bột là hóa chất gì? Ứng dụng ra sao?

Hóa chất Kali Silicate bột là một hợp chất vô cơ. Kali Silicate phổ biến nhất có công thức hóa học là K2SiO3, thường ở dạng chất rắn màu trắng hoặc dung dịch không có màu, trong suốt

0983838250