Potassium permanganate (hay còn gọi là thuốc tím) mua ở đâu?

Potassium Permanganate có màu tím, dạng tinh thể ánh lâp lánh, không mùi, được dùng trong y học: sát khuẩn, dệt nhuộm, tẩy uế, tẩy rửa, nuôi trồng thủy hải sản, luyện kim, nông nghiệp, môi trường

0983838250