Potassium Hydroxide KOH là gì và giới thiệu về công dụng hóa chất

Potassium hydroxide là gì, Kali hydroxite (KOH) còn được gọi với nhưng tên gọi như Potassa, Caustic potash,… là một hợp chất có tính kiềm mạnh, có thể tạo được dung dịch có tính bazo trong môi trường nước.

0983838250