Potassium Hydrophotphate (K2HPO4) là chất gì? Ứng dụng ra sao?

Potassium Hydrophotphate có công thức K2HPO4 còn được gọi là Kali hydrophotphat. Tồn tại trạng thái rắn, dạng bột, màu trắng, không mùi, không bắt lửa. Là muối tan trong nước, tan ít trong rượu.

0983838250