Potassium Humate 55-60 – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Potassium Humate 55-60 là một phân bón kali hiệu quả. Bởi vì Axit Humic là một loại chất hoạt tính sinh học, có thể làm tăng hàm lượng kali nhanh chóng trong đất.

0983838250