Potassium Humate 50-55, Giới thiệu hóa chất và công dụng Kali Humate

Potassium Humate (Kali Humate) là kết quả thu được từ khai thác kiềm than non hoặc leonardite và được sử dụng thương mại như là một điều kiện đất

0983838250