Kali dichromate (công thức hóa học K2Cr2O7) có những ứng dụng gì?

Kali dichromate là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là K2Cr2O7, tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu đỏ cam, không có mùi, tan được trong nước.

0983838250