Potassium Chloride Tinh Khiết- Giới thiệu hóa chất và ứng dụng

Potassium Chloride Tinh Khiết KCl có thành phần cơ bản là Kali Clorua haycòn gọi là Potassium Chloride, là 1 kim loại halogen muối bao gồm kali vàclo. Nó không mùi và có tinh thể thủy tinh màu trắng.

0983838250