Kali Cacbonat (K2CO3) được ứng dụng như thế nào?

Kali Cacbonat ( K2CO3 ) là một loại muối trắng, hòa tan trong nước,không hòa tan trong ethanol và tạo thành dung dịch kiềm mạnh, bị chảy khi để ngoài không khí, thường ở dạng rắn ẩm hoặc ướt

0983838250