Polyethylene glycol (hay gọi tắt là PEG) được sản xuất từ đâu?

Hóa chất Polyethylene glycol (hay gọi tắt là PEG) là các hợp chất không độc hại và có thể được sử dụng trong dược phẩm, nó có tác dụng như một phụ gia thực phẩm.

0983838250