Poly Vinyl Acetate (polyvinyl axetat) là chất gì?

PolyVinyl Acetate ( polyvinyl axetat ) là một polyme hữu cơ, một nhựa nhiệt dẻo có công thức (C4H6O2)n với khối lượng 86 đvC/ n, là một cao su béo, polyme tổng hợp thuộc nhóm poly vinyl este

0983838250