Phenol tinh khiết là gì và công dụng như thế nào

Phenol tinh khiết hay benzenol,trạng thái tồn tại thực tế của hóa chất là trạng thái rắn, không màu, mùi đặc trưng. Hợp chất hữu cơ này là rất độc và rất nguy hiểm khi tiếp xúc.

0983838250