Phenol C6H5OH- Giới thiệu các thuộc tính và công dụng

Hoá chất Phenol, còn được gọi là axit carbolic, là một hợp chất hữu cơ thơm với công thức phân tử C6H5OH. Đây là một tinh thể rắn màu trắng đó là dễ bay hơi.

0983838250