Sáp parafin (Parafin Wax) có những công dụng nào ?

Sáp paraffin hay còn được gọi parafin wax cứng có 2 loại chính là : Loại đã qua xử lý 1 nửa (paraffin wax semi refined) và đã qua xử lý hoàn toàn (paraffin wax refined fully)

0983838250