Parafin Oil (hay còn gọi là dầu trắng) được ứng dụng ra sao?

Paraffin oil là một loại dầu khoáng sản có dạng lỏng, không màu trong suốt, không mùi, không vị, có thể tan trong ete, chloroform, xăng và benzen, không tan trongnước và ethanol

0983838250