Paraben- Methyl Paraben là gì và công dụng ra sao

Paraben hay methyl p-hydroxy benzoate, methyl para hydroxy benzooat,… là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là
C8H8O3. Hợp chất methyl p-hydroxy benzoate có phân tử lượng là 152 gam/mol., sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm.

0983838250