Nonyl phenol Ethoxylate (NP9) là hóa chất gì?

Nonyl phenol Ethoxylate ( NP9) có công thức hóa học hóa chất NP9 : C15H24O, không màu trong suốt, có độ sánh sệt- Khả năng tan trong nước của hóa chất NP9 : 6 mg/L (pH 7)

0983838250