Nickel Sulfate (NiSO4) là hợp chất gì – Giới thiệu và ứng dụng

Nikel Sulfate là một muối vô cơ của kim loại Niken có công thức hóa học là NiSO4. Muối Nikel Sulfate tồn tại ở trạng thái rắn; dạng tinh thể màu vàng trắng, xanh đến xanh lục.

0983838250