Nickel Chloride-Giới thiệu và ứng dụng của hoá chất

Nickel Chloride (NiCl2) ở dạng ngậm nước nó là tinh thể màu xanh lá cây, không mùi. Niken clorua thường không được điều chế trong phòng thí nghiệm.

0983838250