Tinh mùi Nho – Thông tin sản phẩm và Ứng dụng của sản phẩm

Nho là trái cây thơm ngon và bổ dưỡng. Mùi nho không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguyên thủy của sản phẩm, ứng dụng rất nhiều trong các sản phẩm tiêu dùng.

0983838250