NAA- Alpha Naphthalene Acetic Acid là hóa chất gì?

Alpha Naphthalene Acetic Acid tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột màu trắng. Nó được biết đến như một hóa chất điều hòa, kiểm soát sinh thưởng ở cây trồng.

0983838250