Mono Ethanolamine (MEA) là gì – Giới thiệu và ứng dụng của hoá chất

MEA hay Mono Ethanolamine hay 2-Aminoethanol,… là một hydrocacbon có công thức hóa học H2N – CH2 – CH2 – OH, phân tử lượng là 61 gam/mol. Mono Ethanolamine là một hydrocacbon hai chức 1 amine và 1 là ancol.

0983838250