Mono Potassium Phosphate (MKP) Giới thiệu và Ứng dụng của hóa chất

Hóa chất monopotassium phosphate MKP, Kali phosphate (KH2PO4) hay còn gọi là MKP: Chứa 35% K2O và 52% P2O5. Do giá thành khá cao nên loại phân này ưu tiên phun lên lá để có hiệu quả kinh tế cao.

0983838250