Methyl salicylate (hay gọi là dầu nóng) có những ứng dụng nào?

Giới thiệu hóa chất methyl salicylate (dầu nóng) là một este hữu cơ được sản xuất tự nhiên của nhiều loài thực vật, đặc biệt là từ cây lộc đề.

0983838250