Methyl Ethyl Ketone Peroxide – Giới thiệu và công dụng của hóa chất

Methyl Ethyl Ketone Peroxide C8H18O6 có tính oxi hóa nên được dùng trong tẩy trắng, khử mùi cho hàng dệt may, tóc, công nghệ sản xuất giấy và được sử dụng trong y tế như một chất khử trùng.

0983838250