Mono Calcium Phosphate – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Mono Calcium Phosphate hay MCP, tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột có màu trắng hoặc đôi khi hạt Mono Calcium Phosphate riêng lẻ thì trông như là không có màu (ngậm 1 phân tử nước).

0983838250