Bột màu Xanh Lá Malachite Green – Giới thiệu và công dụng của bột màu

Bột Màu Xanh Lá Malachite Green (Tan Trong Nước) còn gọi là màu xanh lá là một hóa chất thường ở dạng bột hạt ánh xanh lá, chiếu sáng.

0983838250