Bột màu xanh dương tan dầu và những ứng dụng thực tế

Bột màu xanh dương dầu tồn tại một chất rắn, dạng bột mịn, tan trong dầu, kích thước hạt rất nhỏ và mịn.Bột màu này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

0983838250