Bột màu vàng tan dầu – Giới thiệu công dụng bột màu công nghiệp

Bột màu vàng tan dầu Yellow là màu sáng chói dạ quang, thuộc dạng bột rất mịn, dùng để tạo màu, để tô các vật, tượng, mô hình, các vật nhỏ trang trí,..

0983838250