Bột màu vàng O tan nước – Giới thiệu bột màu và công dụng

Bột màu vàng nước ( Auramine O ) với hạt bột rất nhỏ mịn, tan trong nước, dùng nhiều trong thiết kế đồ họa và là thuốc nhuộm huỳnh quang trong sinh học

0983838250