Bột màu vàng (huỳnh quang, phản quang) – Giới thiệu và ứng dụng

Bột màu vàng huỳnh quang tan trong dầu, dung môi, là màu sáng chói dạ quang (còn gọi là màu minơ), rất mịn với kích thước hạt nhũ nhỏ được dùng để tạo màu

0983838250