Bột màu trứng gà đỏ (huỳnh quang, phản quang) – Giới thiệu và công dụng

Bột màu trứng gà đỏ hay là màu đỏ cam huỳnh quang, dạng bột mịn với kích thước hạt nhỏ, có tính năng đa dạng trong nghệ thuật và công nghiệp

0983838250