Màu Xanh Lá Đậu (Pea Green) là gì và giới thiệu về màu thực phẩm này

Bột màu thực phẩm màu xanh lá đậu (Pea Green) là một muối Natri của sản xuất fusinic, có màu xanh lục sáng, thường được dùng với hỗn hợp các màu xanh khác để tạo màu xanh lục.

0983838250