Màu Vàng Chanh – Giới thiệu và cách sử dụng bột màu vàng chanh thực phẩm

Màu vàng chanh thực phẩm được sử dụng như là chất tạo màu thực phẩm. Nó có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc tổng hợp và tan trong nước và có độ hấp thụ tối đa trong dung dịch nước.

0983838250