Bột màu thực phẩm đỏ sen và những ứng dụng thực tế

Bột màu thực phẩm đỏ sen là một chất rắn (dạng bột mịn) màu đỏ sẫm đến tím đỏ còn gọi là màu dâu hoặc đỏ dền. Công thức hóa học: C20H11N2Na3O10S3

0983838250