Bột màu thực phẩm đỏ cẩm và ứng thực tế trong đời sống

Bột màu thực phẩm đỏ cẩm được dùng để tạo màu cho sản phẩm : nước uống, kẹo ngọt, bánh ngọt,các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm.

0983838250