Bột Màu Đen Than (Black)-Giới thiệu và công dụng của bột màu này

Bột màu đen than (Black) có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc tổng hợp và tan trong nước và có độ hấp thụ tối đa trong dung dịch, được dùng làm chất.tạo màu cho thực phẩm hoặc trong công nghiệp.

0983838250