Bột màu sắt miếng và những ứng dụng trong thực tế

Bột màu sắt miếng rất mịn với kích thước hạt nhũ nhỏ. Làm sản phẩm thêm phần rực rỡ, sáng chói, lấp lánh rất đặc biệt. Từng miếng rời rạc, tan trong nước

0983838250