Mono Ammonium Phosphate (MAP) Giới thiệu và ứng dụng của hợp chất

MAP hay Mono Ammonium Phosphate là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là H6NO4P. Hợp chất Mono Ammonium Phosphate tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu trắng, có mùi amoniac nhẹ

0983838250