Cát Mangan (Manganese Sand) – Giới thiệu và ứng dụng của cát Mangan

Cát mangan là vật liệu được sử dụng cho quá trình lọc nước ở các giếng trời, giếng khoan,… có tác dụng khử đi mùi hôi của ion kim loại hay còn gọi là mùi “phèn”.

0983838250