Mangan Oxide (MnO2)- Giới thiệu hóa chất và công dụng

Mangan Oxide MnO2 là một hợp chất có màu nâu gần giống như màu đen, tồn tại ở trạng thái rắn. Có phân tử lượng là 87 gam/mol và hợp chất vô cơ này không hòa tan trong nước.

0983838250